Anken afvist

I forbindelse med Grand Prix Danmark på Jyllands-Ringen blev den ene af vores kørere i Team Color Racing, svenske Jimmy Jacobsson, idømt en 15 sekunders tidsstraf for at køre for langt bagefter safetycar'en.

Denne straf blev vi idømt af de DASU dommere der var på banen, på grundlag af en protest indgivet at et af de øvrige teams i Formel Renault 2000 klassen.

Vi fandt allerede på dette tidspunkt straffen meget hård samt uretfærdig, og slet ikke i trit med de øvrige tidsstraffe som er blevet uddelt i klassen tidligere.
Derfor forhørte vi os hos disse dommere om kendelsen kunne ankes.
Dette bekræftede de tilstedeværende dommere, og en af dem opfordrede os direkte til at gøre det, da han mente at vi havde 'en god sag'.

Efter samråd i teamet og med Jimmy Jacobsson's far, blev det besluttet at vi ville anke dommen, og vi indbetalte straks de 2000,- kr. som det koster at anke en kendelse.

I går aftes skulle vores sag så behandles i Ankeudvalget, og her afviste man sagen med følgende begrundelse:
Straffe af denne type kan ikke ankes!

Stor var vores forbløffelse, da vi jo nærmest var blevet opfordret af dommerne til at anke sagen.
Vi i Team Color Racing havde helt sikker kunne leve med at anken ikke var blevet taget til følge, og at straffen derved stod ved magt, men denne form for behandling er svær at stå model til.
Man bør dog som et minimum kunne forlange, at DASU's dommere er så meget inde i reglementerne, at de ved hvilke typer straffe de idømmer, samt om disse kan ankes, dersom det skulle vise sig nødvendigt.

Og som kronen på værket fra DASU dommerne's og Ankeudvalget's side, så oplyste de os om at de 2000,- kr. ikke kunne tilbagebetales!
Hvordan kan man tillade sig at opkræve 2000,- kr., for at man får lov til at anke en sag, når den ikke kan ankes, og så ovenikøbet beholde pengene når fejlen opdages?
Hvem arbejder DASU for - motorsporten eller DASU?

Team Color Racing


Hr. Nielsen