DARC fortsætter som selvstændig klub

Det, der ikke lykkedes på generalforsamlingen, lykkedes i den forgangne weekend.
Det forretningsudvalg, der blev nedsat på generalforsamlingen, fik mandat til at forhandle den videre skæbne for DARC, og det skulle være enten at slutte sig sammen med en anden klub, eller finde folk, der ville danne en ny bestyrelse.

Der har så meldt sig folk, der vil være DARCs nye bestyrelse, og det blev følgende:
Poul Erik Jensen, formand.
Michael R. Jensen, næstformand.
Mikael Sode, medlem.
Flemming Schleimann, medlem.
Flemming Nørgaard, medlem.

Det er folk, der tidligere har været medlem af bestyrelsen og som synes, at DARC skal fortsætte også med sin gode service overfor medlemmerne.

Med Poul Erik Jensen som formand, har DARC stadig sin formand i DASUs bestyrelse, da undertegnede ikke stillede op til genvalg. Undertegnede trak sig også fra DARCs bestyrelse, men har nu lovet at fortsætte som menigt medlem.

Det bliver nu Poul Erik Jensen, som I skal henvende jer til med kontingent- og licensfornyelse, og der vil hurtigst muligt komme mail-adresse og nyt bankkontonummer, som skal benyttes til dette formål.

Hermed håber jeg, at medlemmerne kan godtage ovennævnte bestyrelse, og at den fungerer frem til næste generalforsamlling.


DARC GØR EN FORSKEL