Formula Renault Scandinavia ApS's fremtid

Der har været meget debat i Formel Renault kredse om Formula Renault Scandinavia ApS, og i et forsøg på at få afklaret de fremtidige forhold for Formula Renault Scandinavia ApS.

Formula Renault Scandinavia ApS som jo ejes af Søren Dyhr, Niels Brøchner og Ole Vejlund, kan vi hermed meddele, at undertegnede pr. 17.05.02 gennem Ole Vejlunds advokat, har tilbudt ham at overtage selskabet helt, mod betaling af vore ordinære indskud, således at Ole Vejlund selv kan afklare både tidligere og fremtidige relationer med de øvrige involverede partnere.

Begrundelsen for ovennævnte er, at det som bekendt er Ole Vejlund, der fra start har kommunikeret med de udenlandske samarbejdspartnere, og Ole Vejlund er den eneste af partnerne, der har modtaget honorar fra selskabet, det vil sige, at Søren Dyhr og Niels Brøchner, uden nogen form for aflønning eller gevinst eller forrentning af det finansielle indskud, har medvirket til opstarten af Formel Renault i Danmark og herefter har tilbudt at overlade selskabet til Ole Vejlund.

Ovennævnte beslutning er taget for at medvirke til en god fremtid for Formel Renault i Danmark, samt for at stoppe debatten.

Med venlig hilsen
Søren Dyhr & Niels Brøchner


I anledning af Søren Dyhrs orientering skal jeg nævne, at det omtalte forslag ikke er nogen nyhed, det har været fremsendt tidligere, og det bliver desværre ikke bedre af at blive gentaget.
At foreslå at jeg køber et selskab der skylder mig penge, som jeg i øvrigt ikke ved hvad jeg skal bruge til, og hvis indre økonomi jeg ingen kendskab har til, ud over at det har en gæld på over en halv million kroner, anser jeg for vidtløftigt.

På den anden side sammenligner man det med det forslag Brøchner fremsatte ved mødet på Jyllands-Ringen, hvor han om gælden til Tatuus sagde:
"Det kan Ole Vejlund eller sekretariatet jo bare betale"!

Nå ja! Jeg privat skulle betale for reservedele hjemkøbt af Brøchner, leveret og henlagt i Brøchners virksomhed hvorfra de også for størstedelens vedkommende er solgt?
Løsningen, og det eneste redelige er, at betale gælden til Tatuus, det har det været hele tiden, og det vil det vedblive at være.
Det er nu et år siden reservedelene blev leveret.

Med venlig hilsen og på gensyn i weekenden,
Ole Vejlund