DASU udpeger Jan Rodtwitt som direktør

Dansk Automobil Sports Union (DASU) har med virkning fra 1. juli 2009 udpeget Jan Rodtwitt som ny direktør med overordnet administrativt ansvar, personaleansvar samt ansvar for driften af unionens sekretariat i Brøndby.

Samtidig nedlægges stillingen som generalsekretær. Jan Rodtwitt er 59 år og har været ansat i DASU siden marts 2008. Før dette kom han fra en stilling som direktør i Danmarks Motor Union.

Ligeledes med virkning fra 1. juli 2009 har DASU ansat unionens hidtidige generalsekretær, Bo Baltzer Nielsen, i en nyoprettet stilling som sports- og udviklingschef. Bo Baltzer Nielsen skal herefter fortsat forestå unionens elite- og talentudviklingsarbejde, gennemførelse af DASU’s igangværende klubudviklingsprojekt (FPRO), samarbejdet med unionens eksterne partnere samt øvrigt udviklingsarbejde.
Bo Baltzer Nielsen er 52 år og har været ansat i DASU siden 1999.

DASU