Opdatering - Ring Djursland

Bestyrelsen bag driften af Ring Djursland har fornylig haft de første indledende møder med deres advokat før retsinstanserne skal behandle sagen om fornyet miljøgodkendelse.Som bekendt har miljøankenævnet underkendt en tidligere tildelt godkendelse fra det "gamle" Århus amt.

Underkendelsen, der skyldtes en ihærdig indsats fra kun 2 husstande i Pederstrup by, betyder jo desværre, at der igen skal sagsbehandles med meget omfattende akter og dokumenter.
Men vi er optimistiske, og tror på det vil lykkes os at få den endelige godkendelse, der vil betyde, at vi kan fortsætte det store arbejde og de mange investeringer i at beholde Danmarks bedste motorbane.
Senest blev ved vort successrige MC arrangement i sidste week-end, bevist hvilken stor fanskare, vi er. Både blandt aktive og tilskuere!

I forbindelse med vore bestræbelser vil bestyrelsen v/ Svend Erik Andersen gerne rette en meget stor tak til alle jer fans, der gennem jeres underskriftsindsamling er en stor støtte for os.

Vi er meget imponerede over, det er lykkedes at indsamle næsten 6000 underskrifter.
I må meget gerne fortsætte - så mange som muligt!!

Vor advokat har udtrykt, at en stor mængde mennesker, der gennem deres underskrift viser støtte til banen, absolut vil påvirke dommerne positivt.Så tak til jer igen for et vældigt godt initiativ, I har sat igang der.

Link til underskriftsindsamlingen vil fremover være at finde på vor hjemmeside, RingDjursland.dk hvor yderligere oplysninger til uddybning af sagen også kan findes.

Klik blot på banneret her på motorsporten.dk

Søren Christensen